Glöm inte att varje kvinna är unik. Det är jätteviktigt att du pratar med din läkare eller barnmorska för att välja det preventivmedel som passar just dig bäst. Genom att känna till alternativen kan du själv påverka ditt val på bästa sätt.

Vart femte eller tredje år

Dessa metoder är långtidsverkande och ska bytas eller tas ut av en gynekolog eller barnmorska var tredje eller var femte år beroende på vilken typ du väljer. Kontakta din gynekolog eller barnmorska för att välja det bästa alternativet för dig.

Var tredje månad eller månatligen

Dessa metoder byts varje månad eller var tredje månad. Prata med din barnmorska eller gynekolog för det bästa tillgängliga alternativet för dig.

Veckovis eller Dagligen

Dagliga preventivmedel tas varje dag. Prata med din barnmorska eller din gynekolog för att hitta det alternativ som är bäst för dig.

I samband med sex

Dessa metoder används inför, och när du har sex.

Dela innehållet!

Dela via e-post

Den här sidan hjälpte mig